STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KATOLIK I WSPÓŁCZESNA POLITYKA

Katolik i współczesna politykaKatolicyzm jest wyborem egzystencjalnym…nie determinuje wyraźnie doraźnych, politycznych zachowań. Co więcej, współczesny polski katolik może mieć poglądy polityczne od lewicowego centrum aż po konserwatywną prawicę.


Wdając się w publiczne dyskusje warto zatem sporządzić sobie, w świadomości, zestaw idei, które kompletnie nie kolidują z wiarą w Jezusa Chrystusa.

Pamiętajcie o postawie naszego Mistrza, który wyraźnie rozgraniczył cesarską sferę profanum od boskiej przestrzeni – sacrum. Dziś polski katolik może być zarówno wyznawcą PiS jak i Konfederacji, a nawet – choć to moralnie nieco ryzykowne – PSL, czasem może czegoś naiwnie szukać spełnienia w Platformie Obywatelskiej i jej przybudówkach. Właściwie nie powinien jedynie zadawać się z tymi nurtami lewicy, które nawołują do aktywnej walki z sacrum, czyli paradoksalnie naruszają rozdział pomiędzy tronem i ołtarzem. Bo to właśnie dzisiejsza agresywna lewica usiłuje zmieszać te sfery i doprowadzić do tryumfu starych, pogańskich przesądów, które nigdy jeszcze nie doprowadziły do utworzenia stabilnego ładu społecznego.

Rzecz zasadza się jednak nie na odniesieniu do konkretnie działających ugrupowań, których ideowe oblicze jest mocno umowne, ale właśnie na odnajdowaniu konkretnych idei, z których dopiero powinny wyrastać polityczne rozwiązania doraźne.

Istnieje – co prawda – dobrze usystematyzowany sposób postrzegania spraw publicznych znany jako katolicka nauka społeczna, jednak warto zagłębić się w idee, które dziś w świecie dominują.

Czy zatem katolik może być konserwatystą?

Oczywiście, przecież konserwatysta szanuje odwieczny mechanizm zegara świata i stara się go zrozumieć, aby potem wykorzystać doświadczenie przenosząc odkryty mechanizm na rzeczy społeczne. Tylko w wypadku marginalnych nurtów konserwatyzmu, związanych z masonerią, katolik powinien się trzy razy zastanowić.

Czy katolickie jest zaufanie wobec współczesnej chadecji, czyli nominalnego centrum politycznych idei?

Pytanie brzmi paradoksalnie, jak bowiem inaczej traktować chrześcijańską i na dodatek demokrację. Bywali już tacy „zawodnicy” jak nieboszczyk Tadeusz Mazowiecki, który (pod dyktando pomysłów Bronisława Geremka) mawiał, że jest demokratą i jest chrześcijaninem ale nie jest chrześcijańskim demokratą. Spoglądając na chadecje w Niemczech i Holandii także można nabrać sporej rezerwy wobec ugrupowań posługujących się tym szyldem. Jeśli jednak ktoś poważnie myśli o zasadach solidarności, pomocniczości, dobra wspólnego i odpowiedzialności społecznej, to prawdziwe myślenie chadeckie powinno być mu jak najbardziej bliskie. Z niego właśnie, wbrew obłudnej krytyce wynikają całkiem konkretne i nowoczesne rozwiązania.

A teraz chwyćmy barana za rogi. Czy katolik może być socjalistą? I znów nasuwa się stereotypowa odpowiedź: nie!

Sprawa jednak nie jest wcale tak przesądzona. Katolik nie może być socjalistą w sferze etyki i idei, gdyż akurat konglomerat socjalistycznych myślicieli woli najbardziej szalone konstrukty od tradycyjnej etyki chrześcijańskiej. Prometejskie ułudy buntu przeciwko Bogu są dla nich ważniejsze niż realnie działające i porządkujące społeczność zasady.

Jeżeli jednak spojrzymy na poglądy ekonomiczne to z gruntu socjalistyczna idea spółdzielczości, wrażliwości na niedolę innych, czy też tworzenia zasad pomocy tym, którzy nie wytrzymują współczesnego „wyścigu szczurów”, jak najbardziej mieszczą się w zbiorze chrześcijańskich inspiracji. Odpowiedzialne gospodarowanie dobrem wspólnym, jakim jest choćby budżet państwa to wyzwanie, które ciągle oczekuje na uczciwą praktykę.

Polityczna wyobraźnia współczesności podpowiada nam zatem, że dziś katolik może być także działaczem o wyraźnie socjalistycznych ciągotach w sferze gospodarczej.

Jak widać nie jest definitywnie tak, że poważne traktowanie katolicyzmu determinuje jedynie wspieranie organizacji prawicowych. Trudno mi jednak wyobrazić sobie przypadek, że świadomy katolik może udzielać wsparcia działaniom i wypowiedziom skrajnie liberalnym, które w Polsce kojarzone są z Januszem Korwinem Mikke a w USA (z innego powodu) z tzw neokonami. Po prostu katolik nie może być społecznym darwinistą.

Katolik nie może być także sztywnym doktrynerem, gdyż to znacznie ogranicza jego podstawową cechę – wolność sądu, działania i postaw.