STRONA GŁÓWNA / MARSZ ŻYCIA POLAKÓW I POLONII 2022

MARSZ ŻYCIA POLAKÓW I POLONII 2022

Zapraszam Państwa do wspierania organizacji Marszu Życia Polaków i Polonii w Auschwitz.

Wpłat można dokonywać na konto:

Witold Gadowski
numer konta: 07 1240 1444 1111 0000 0921 7289

z dopiskiem: Marsz Życia 2022

Poniżej znajdą Państwo listę darczyńców-współorganizatorów.

1. R. L. 200 zł
2. F. C. 30 zł
3. R. R. 100 zł
4. Z. F. 300 zł
5. T. Ż. 500 zł
6. J. M. 50 zł
7. P. G. 25 zł
8. K. S. 500 zł
9. P. G. 35 zł
10. A. P. 50 zł
11. P. G. 25 zł
12. A. P. 100 zł
13. S. B. 100 zł
14. M. M. 500 zł
15. M. K. 50 zł
16. Z. M. 200 zł
17. A. R. 500 zł
18. K. K. 20 zł
19. J. W. 200 zł
20. P. W. 100 zł
21. A. Z. 50 zł
22. Z. H. 100 zł
23. A. M. 100 zł
24. S. S. 50 zł
25. J. M. 350 zł
26. W. P. 70 zł
27. J. O. 50 zł
28. P. D. 30 zł
29. J. W. 100 zł
30. R. M. 30 zł
31. M. T. 50 zł
32. J. A. 3. 10 zł
33. R. J. 50 zł
34. M. M. 25 zł
35. K. K. 50 zł
36. R. O. 50 zł
37. K. J. 15 zł
38. A. B. 200 zł
39. Z. C. 50 zł
40. S. B. 100 zł
41. M. J. M. 500 zł
42. M. K. 50 zł
43. Z. M. 200 zł
44. Z. K. 40 zł
45. A. R. 500 zł
46. K. K. 20 zł
47. J. W. 200 zł
48. P. W. 100 zł
49. A. Z. 50 zł
50. Z. H. 100 zł
51. A. M. 100 zł
52. S. S. 50 zł
53. Z. J. M. 350 zł
54. W. M. P. 70 zł
55. J. M. O. 50 zł
56. P. D. 30 zł
57. J. W. 100 zł
58. R. M. 30 zł
59. M. A. T. 50 zł
60. J. A. W. 10 zł
61. R. J. 50 zł
62. A. . 25 zł
63. K. K. 50 zł
64. R. O. 50 zł
65. J. B. 100 zł
66. E. M. R. 100 zł
67. J. M. M. 50 zł
68. K. J. J. 100 zł
69. B. K. 50 zł
70. M. K. 100 zł
71. S. C. 20 zł
72. K. P. 20 zł
73. D. K. 30 zł
74. W. I. 10 zł
75. K. U. 50 zł
76. B. M. 100 zł
77. R. K. 30 zł
78. J. F. 50 zł
79. K. A. Z. 100 zł