STRONA GŁÓWNA / O FILMIE „ŚWIĘCI Z DOLINY NINIWY”

O FILMIE „ŚWIĘCI Z DOLINY NINIWY”

OPOWIEŚĆ O TYM JAK NIE UTRACIĆ NADZIEI I WIARY MIMO DOŚWIADCZENIA PIEKŁA NA ZIEMI

Aktualnie przygotowujemy film o życiu chrześcijan i jazydów zasiedlających tereny północnego Iraku. Ich sytuacja zmieniała się niezwykle dynamicznie w ostatnich latach
Od czerwca 2014 roku, tzw. Państwo Islamskie (ISIS) przeprowadzało intensywną operację zbrojną na terenach Północnego Iraku – gdzie mieszka wielu chrześcijan i jazydów.

W sierpniu 2014 roku ISIS przejęło kontrolę nad miastem Karakosz (niedaleko Mosulu),
zamieniając życie jego mieszkańców w piekło.

    • Na terenach okupowanych przez ISIS dochodziło do okropnych i barbarzyńskich wydarzeń.
    • Codziennością stały się okrutne zabójstwa, gwałty, porwania.
    • Często dochodziło do zabijania chrześcijan przez krzyżowanie.
    • Barbarzyńsko niszczono kościoły ( w tym wysadzono w powietrze bezcenny klasztor Mar Behnam z IV wieku n.e. ).
    • Niektóre ofiary (gwałcone codziennie przez wiele miesięcy przez terrorystów) będą prawdopodobnie w traumie do końca życia.

W październiku 2016 roku Karakosz zostało wyzwolone od ISIS przez armię iracką.

Od tego czasu fundacja Orla Straż z ppor. Bartoszem Rutkowskim (emerytowanym wojskowym) na czele rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na odbudowę kościoła, szkoły, szpitala, sklepu i zaspokajanie innych najpilniejszych potrzeb mieszkańców.

Kilka miesięcy temu fundację zaczął intensywnie wspierać Witold Gadowski. Zbiórka pieniędzy to szansa na realizację konkretnego dobra jakim będzie odbudowa budynków, przekazywanie żywności, leków, opieki medycznej, pomocy dydaktycznych itd.

TO WSZYSTKO CHCEMY POKAZAĆ W NASZYM NAJNOWSZYM FILMIE.POKAŻEMY ZARÓWNO OKRUCIEŃSTWO ISIS I CIERPIENIE MIESZKAŃCÓW PÓŁNOCNEGO IRAKU JAK I OGROMNE DOBRO PŁYNĄCE OD WSZYSTKICH, KTÓRZY POMAGAJĄ PRZYWRACAĆ NORMALNOŚĆ W KARAKOSZ.CHCEMY OPOWIEDZIEĆ HISTORIĘ O TYM JAK NIE UTRACIĆ NADZIEI MIMO ZETKNIĘCIA SIĘ Z PIEKŁEM