STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / CZEGO TERAZ POTRZEBA POLSCE

Czego teraz potrzeba PolsceNajprościej rzecz ujmując naszej Ojczyźnie potrzeba teraz zgody, wielkiego namysłu i łączenia się Polaków w większe poruszenie.


Musimy być bardzo wyczuleni bowiem to jest właśnie moment, w którym nasz kraj może tracić suwerenność. Skłócone „elity” finansowane przez obce wywiady (oczywiście za pomocą całego szeregu zagranicznych fundacji, których w Polsce nikt rzetelnie nie sprawdza), sztucznie podsycana nienawiść pomiędzy samymi Polakami i to dojmujące poczucie, że o polskich sprawach coraz mniej decyduje się nad Wisłą. Wykreowane przy „okrągłym stole” gremia polityczne ostatecznie i na całej linii zawiodły. Aby nie być gołosłownym napisze za moment krótki katalog spraw, które w Polsce powinny być publicznie dyskutowane a nie ma po nich śladu w żadnych wysokonakładowych mediach.
Konieczna jest obliczona na kilkadziesiąt lat ale bardzo konkretna koncepcja najważniejszych kierunków, w jakich ma podążać polska polityka zagraniczna. Trzeba nakreślić pożądane stosunki z naszymi sąsiadami, udział Polski w organizacjach międzynarodowych oraz stan do jakiego – na arenie międzynarodowej – Polska powinna dojść w roku 2030. Na pewno ważne jest określenie strategii naszego kraju zarówno wobec Stanów Zjednoczonych (w domyśle także Izraela i NATO) ale także wobec Chin. Dopiero pochodną odpowiedzi na pytania o sojusze z największymi blokami politycznymi powinny być wynikające z tego odpowiedzi na pytania o politykę niemiecką, rosyjską czy też interesy Polski w prężnie rozwijającym się rejonie Azji Pacyficznej. Polityka zagraniczna jest skuteczna tylko wtedy gdy zadania wyznaczone są precyzyjnie i dobrze dobrane do nich narzędzia wykonania. Niestety na razie rośnie jedynie obawa, że obecny rząd po prostu sprzedaje polskie interesy w zamian za wsparcie przy zaprowadzaniu porządków radykalnie łamiących konstytucję i cały ustrój prawny naszego kraju.
Kolejnym działem jest ochrona bezpieczeństwa wewnątrz kraju i zapewnienie obywatelom warunków do spokojnego działania i rozwoju. Zwykle służą temu specjalnie zorganizowane tajne służby i policja. W sytuacji gdy dotychczasowe służby są niepokojąco spenetrowane przez obce siły należy – w dyskrecji – je odtworzyć i kadrowo tak ukształtować aby mogły prowadzić swoje działania mając jedynie polskie cele na względzie. Konkretne zmiany w naszych zdegenerowanych służbach konieczne są od zaraz. Nikt jednak nie wystąpił z racjonalnym i co ważniejsze realnym pomysłem na ich konstrukcję i odbudowę. Słuzby specjalne są oczami i uszami każdego kraju i właściwie żadnej suwerennej polityki nie da się prowadzić bez ich wsparcia i ochrony. Do dziś nie powstała w Polsce żadna poważna specsłużba a więc dobitnie widzimy jak wielka jest potrzeba wypełnienia tego braku. Bez wsparcia służb niemożliwe jest ani kształtowanie polityki zagranicznej, ani ochrona rodzimej gospodarki ani też zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i spokoju. Obok powołania szczelnych i oddanych suwerenności kraju służb należy zadbać o to aby radykalnie wyplenić szalejącą w wielu dziedzinach naszego życia obcą agenturę, która prowadzi do podejmowania przez polityków szkodzących Polakom decyzji. Tym samy służby musza wyeliminować z naszego życia publicznego całą masę agentów i współpracowników wpływu działających za obce pieniądze i przynoszących szkodę Polsce. Dyskusja o ustroju służb specjalnych i ich uprawnieniach nigdy w Polsce nie przybrała właściwego kształtu i nie przyniosła satysfakcjonujących rozwiązań. Wydarzenia ostatnich tygodni pokazują jak wielki wpływ na polską politykę posiadają Niemcy (otwarcie), Rosja (w sposób bardziej obecnie zakamuflowany), Stany Zjednoczone, Izrael i Chiny. To nie tylko wielka korupcja ale także posługiwanie się materiałami kompromitującymi. Nawet służby pogrążonej w moralnym i wojennym kryzysie Ukrainy mają teraz nad Wisłą więcej do powiedzenia niż ludzie kierujący się dobrem naszego kraju.
W interesie bezpieczeństwa jest nie tylko zapobieżenie zalewowi naszego rynku tanimi i niezdrowymi produktami rolnymi z Ukrainy, ale także prześwietlanie działalności organizacji migranckich, które już teraz organizują w Polsce ogromne akcje kryminalne, które doprowadzą do okradania wielu tysięcy Polaków. Nikt także nie sprawuje realnej kontroli nad rozrastającymi się kręgami migrantów z krajów azjatyckich i Bliskiego Wschodu. Rośnie nam obce kulturowo podziemie nad którymi nie panuje ani nasza policja ani tym bardziej Straż Graniczna i inne służby powołane do zabezpieczania obszaru naszego kraju przed wrogą i przestępczą działalnością.
Jak widzicie nie wspomniałem jeszcze o koniecznych działaniach gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych, które należałoby wprowadzić, uporządkować tak aby sprzyjały rozwojoi naszego kraju i zabezpieczały jego dziedzictwo duchowe, historyczne i kulturowe. To jednak dziedziny mocno uzależnione od działań na polu polityki zagranicznej i od konstrukcji i praktyki działania służb specjalnych. Bez uporządkowania tych dwóch dziedzin na początek trudno jest w ogóle mówić o pespektywach rozwoju polskiej niepodległości.
Chociażby z lektury tak ogólnego i krótkiego tekstu widzicie jak wielkie zaniedbania popełniono na drodze restaurowania polskiej państwowości i niepodległości. Bez wypełnienia tych luk trudno jest mówić o dalszej polityce i kształcie państwa. Osobnym zagadnieniem jest jak najszybsza zmiana konstytucji na dokument, który wyeliminuje prawny chaos kompetencyjny wśród organów państwa oraz nada kształt polskiej państwowości w XXI wieku. To jednak rozważania na o wiele obszerniejsze analizy.