publicystyka

Czego nauczył mnie Alf

Humanizm jest sposobem na myślenie, w którym miejsce Pana Boga zajmuje „dobro człowieka”. Ku czemu prowadzi taki sposób pojmowania świata pokazał nam malutki człowiek, który nie wypowiedział ani jednego słowa, nie uczynił żadnego znaczącego gestu. A jednak sprawił, że – przez chwilę – skupiliśmy się na tym co najważniejsze, na wartości ludzkiego życia, na jego ostatecznym sensie.

Zręcznie przygotowana samotność

Człowiek jest istotą społeczną i nie trzeba czytać Aronsona, aby się o tym przekonać. Chcemy być z innymi, żyć sprawami powszechnymi i angażować się w akcje, w które angażuje się nasze otoczenie. Katolicyzm też jest wspólny i wspólnotowy – trudno bowiem cieszyć się wiarą nie mając wokół innych, którym możemy ją nieść, albo wspólnie z nimi wiarę przeżywać.

Polskie płuco, które słabo oddycha

W polskich rachunkach jedna rzecz ciągle pozostaje w cieniu. Nie jest to przeoczenie przypadkowe. Stoi za tym przemyślana polityka, która trwa od kilkudziesięciu lat. Za tym pominięciem stoją peerelowskie służby specjalne i setki specjalnych wysłanników, którzy robili wiele złego, aby było tak jak jest teraz. To jedna wielka afera i draństwo, które przyniosło taki efekt, że Polska nie oddycha dziś jednym, mocnym płucem! 

Strony